G.West-Logo_Vit

Våra tjänster

Vi på Byggtjänst G.West har ett brett kunnande från byggnadsbranschens olika hörn. Företaget har specialiserat sig på industribyggande, industrisanerings- och reparationsarbeten, affärs- och kontorsbyggande. Företaget utför även arbeten hörande till husbyggande och husbyggnadsreparation.

Vi kan hantera de flesta av dina saneringsbehov. Detta kräver professionell och kunnig personal, samt utrustning. Vi utför enligt högsta praxis och lagstadgade föreskrifter, så du kan vara trygg i vår expertis.

G.West-Saneringsbyggnad

Vi utgår alltid ifrån kundens unika behov och skapar tillsammans den bästa lösningen för din verksamhets behov.

En industribyggnad består ofta av att olika verksamhetsdelar som skall inrymmas under samma tak. En industrihall omfattas nästan alltid av funktionella krav som ställer höga krav på hallens konstruktion. Det kan handla hur industribyggnaden ska dimensioneras för installationer i tak, löpande-band konstruktioner, brand- och energikrav med mera. Dessa krav kombineras med professionell ingenjörsskap, byggnadsplanering och byggnadskunskap för att säkerställa kundens behov och tillfredsställelse.

G.West-Industribyggnad

Vi erbjuder alla sorter av bygguppdrag och erbjuder även konsulttjänster. Vi har utfört projekt som bl.a. nyproduktion, offentliga byggnader, industrihallar och bostäder samt mera krävande renoveringsjobb. Du kan bekanta dig med en del av våra utförda projekt under referenser.

Byggtjänst G. West har  rkeskunskapen, erfarenheten och kapaciteten att hantera ett projekt från idé till förverkligande. Ta gärna kontakt med oss oberoende i vilket skede din planering är, vi hjälper dig under alla steg, för att förverkliga din vision.

G.West-Nybyggnation

Har du ett projekt du vill förverkliga?

Byggtjänst G.West har ett brett kunnande och erfarenhet av olika sorters byggnadsprojekt. Vi erbjuder många lösningar och kan skräddarsy anläggningen exakt enligt dina önskemål. Ta kontakt så kan vi diskutera mera!

G.West-Ikon