Välkommen

Byggtjänst G. West är en del av koncernen GW Group. Med våra medarbetares kompetens inom koncernen har vi möjlighet att erbjuda ett helhetskoncept med en variation av tjänster, skräddarsydda för era behov.
 
Byggtjänst G.West är ett företag som fungerat inom byggnadsbranschen sedan 1998. Företaget hade vid grundandet sex anställda och har idag vuxit till ett stort byggnadsföretag. Företaget har ett brett kunnande från byggnadsbranschens olika hörn. Byggtjänst G.West har specialiserat sig på industribyggande och industrisanerings och reparationsarbeten, affärs- och kontorsbyggande. Företaget utför även arbeten hörande till husbyggande och husbyggnadsreparation.

Tjänster


Saneringsbyggnad


Industribyggnad


Nybyggnation